Strategija lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca (SLR)

LAS V objemu sonca je bil ustanovljen s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS dne 8. 12. 2015 na ustanovni Skupščini LAS v Bukovici. Ob ustanovitvi je imel 98 ustanovnih članov, predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega oz. civilnega sektorja. LAS V objemu sonca deluje kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju petih goriških občin: Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko in Občine Šempeter - Vrtojba. Vodilni partner (upravljavec) LAS V objemu sonca je RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica.

LAS V objemu sonca  je bil ustanovljen s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih je opredelil v Strategiji lokalnega razvoja (SLR): https://www.las-vobjemusonca.si/strategija_lokalnega_razvoja/potrjena_strategija_lokalnega_razvoja/

LAS V objemu sonca  pridobiva sredstva za uresničitev ciljev Strategije lokalnega razvoja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. S kombinacijo različnih virov financiranja preko pristopa Community-Led Local Development (CLLD) je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših operacij (projektov), ki niso strogo omejene na podeželska območja, temveč vključujejo tudi urbana naselja.

 

Strategija lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca (SLR)