Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica »Nova Gorica, naš prostor«

Mestna občina Nova Gorica s Celostno prometno strategijo (CPS) postavlja nove temelje za načrtovanje prometa v občini z namenom postavitve v ospredje ljudi in kakovost bivanja. Prometne razmere morajo slediti temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti z energetsko učinkovitimi, prostorsko manj potratnimi, okoljsko manj škodljivimi in zato bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in regiji.

CPS Mestne občine Nova Gorica je strateški dokument, pripravljen v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.  Temeljne cilje oblikujemo v petletnem akcijskem načrtu, v katerem orišemo učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki nam med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe. Želimo spremeniti potovalne navade in izboljšati porazdelitev mobilnosti tako, da bo več poti opravljenih z javnim prevozom, s kolesom in peš.

Pričujoči dokument ni »proti avtomobilski«, ampak je »za izbiro«. To pomeni, da v nasprotju s tradicionalno prakso, ki je spodbujala uporabo samo motornega prometa, uravnoteženo obravnava vse oblike mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet. Odločitev za trajnostno mobilnost tako pomeni odločitev za sodobno in zeleno Novo Gorico.

Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica