Začenja se urejanje južne poti ob potoku Koren

Datum: 09.04.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: V središču

V ponedeljek, 12. aprila 2021, se v Novi Gorici začenjajo dela na južni športni poti ob potoku Koren, ki bodo zajemala ureditev kolesarske in peš poti. Ob Kornu je trenutno neurejena vzdrževalna pot, ki je namenjena posegom v vodno območje potoka. Istočasno je pot tudi del kolesarske in peš infrastrukture Nove Gorice, ki jo uporabljajo tako kolesarji kot pešci. Novourejena športna pot bo imela dvojno namembnost – delno bo to rekreacijska in kolesarska pot, delno pa vzdrževalna pot.

 

Južna pot ob Kornu se bo na zahodu mesta začela na Ulici Šantlovih pri mostu čez Koren. Nadaljevala se bo po robu brežine Korna proti vzhodu vse do mostu pri Osnovni šoli Frana Erjavca, kjer se bo nekoliko odmaknila od roba Korna, kar bo omogočilo ureditev nabrežja potoka v obliki teras.

Urejanje poti bo potekalo v dveh fazah. V prvi fazi, ki bo trajala predvidoma do junija 2021, se bo uredil odsek poti od priključka na Kosovelovo ulico do mostu pri Osnovni šoli Frana Erjavca. Predvidoma junija 2021 se bodo začela dela na drugem delu – od Ulice Šantlovih pri črpališču do priključka na Kosovelovo ulico.

Dela v prvi fazi zajemajo ureditev tri metre široke poti, ureditev odvodnjavanja ter postavitev klopi in usmerjene javne razsvetljave. Dela zajemajo tudi sanacijo nabrežja pri Osnovni šoli Frana Erjavca, ki bo urejeno s pohodnimi terasami. To bo omogočalo posedanje, počivanje in druženje ob potoku. Poseg ne bo spremenil hidroloških značilnosti struge. Druga faza prav tako zajema ureditev poti in odvodnjavanja ter postavitev klopi in javne razsvetljave.

Izvajalec del bo podjetje Stopar PGM iz Ajdovščine, pogodbena vrednost pa znaša 311.533,59 evrov.

 

Naslovna fotografija, avtorica: Mateja Pelikan


< Nazaj na seznam