Rok za oddajo vlog za Javni razpis za šport

Datum: 07.01.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

V ponedeljek, 11. januarja 2021, ob 10. uri se izteče rok za oddajo vlog za Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2021.

 

Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: 

Mestna občina Nova Gorica

Oddelek za družbene dejavnosti

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica 

s pripisom »Javni razpis – šport 2021 – NE ODPIRAJ

do vključno 11. januarja 2021 do 10. ure.

 

Prijavo lahko oddate tudi osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje, soba 12. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka (11. januarja 2021 do 10. ure) prispe na naslov mestne občine oziroma je vložena v njeni sprejemni pisarni (pritličje soba 12).

 

Javni razpis za šport leto 2021 - besedilo objave v Uradnem listu.doc


< Nazaj na seznam