Nasilju recite NE

Datum: 25.11.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: V središču

Na današnji dan obeležujemo Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Slednje je zaradi težkega prepoznavanja, molka, stigme in sramu še vedno najbolj pogosta, ponavljajoča in uničujoča kršitev človekovih pravic, ki se kaže v obliki fizičnega, spolnega in psihološkega nasilja. Gre lahko za nasilje v družini, spolno nasilje, spolno nadlegovanje, trgovino z ženskami in deklicami, prisilno prostitucijo in pornografijo, prisilne poroke itd.

Podatki kažejo, da se je nasilje nad ženskami v času poslabšanja epidemioloških razmer povečalo, zato na novogoriški mestni občini v trenutni epidemiološki situaciji še posebej izpostavljamo pomen boja proti nasilju nad ženskami. Že v preteklih letih smo se povezali z organizacijami, ki v lokalnem okolju delujejo na tem področju in organizirali različne akcije z jasnim sporočilom, da moramo imeti kot družba ničelno toleranco do vsakršnih oblik nasilja.   

Podžupanja Mestne občine Nova Gorica Damjana Pavlica izpostavlja: »Nasilje je definirano kot zloraba moči, ko povzročitelj nasilja uresničuje svoje interese s premočjo in nadzorovanjem žrtve. Nasilje je pogosto namerno, nadzorovano, zavestno, premišljeno, predvidljivo in ponavljajoče dejanje. Z nasiljem želi oseba z več moči pri osebi z manj moči doseči enega od sledečih namenov: jo nadzorovati, kaznovati, se ji maščevati, jo neprimerno vzgajati, osamiti, ponižati, izkoristiti, poškodovati ali uničiti na telesni, psihološki ali socialni ravni. Zato: dekleta, žene, mame in vse ostale, povejte, izrazite svoje stiske in se obrnite na organizacije, ki nudijo pomoč na tem področju«.

V novogoriški mestni občini se ob doživljaju nasilja žrtve po pomoč lahko obrnejo zlasti na Policijsko upravo Nova Gorica, Center za Socialno delo Severna Primorska – Enota Nova Gorica, Zavod Karitas Samarijan in Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici.


< Nazaj na seznam