Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Datum: 03.06.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je objavil Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, in sicer vseh izpraznjenih in novo pridobljenih najemnih stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana predvidoma v letih 2019-2020.

Besedilo razpisa: JAVNI_RAZPIS_neprofitna stanovanja_2019.pdf
Vloga: VLOGA RAZPIS neprofitna stanovanja_2019.doc

 

Rok za oddajo vloge je do 1. julija 2019.

Dodatne informacije dobite na sedežu Stanovanjskega sklada MONG, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 3. nadstropje, soba 30 ali na telefonskih številkah Službe za najemna vprašanja 05 335 01 94 in tajništva 05 335 01 91 v času uradnih ur:
- ponedeljek 8.00-12.00, 13.00-14.00
- sreda 8.00-12.00, 13.00-16.00
- petek 8.00-12.00

 


< Nazaj na seznam