Pismo župana Mirka Brukca ministru Janezu Kopaču glede centralizacije elektrodistribucijskih podjetij

Datum: 08.06.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Župan Mestne občine Nova Gorica Mirko Brulc je na ministra za okolje, prostor in energijo Janeza Kopača v ponedeljek, 7. junija 2004, naslovil pismo z naslednjo vsebino:

Spoštovani gospod minister JANEZ KOPAČ

Na Vas se obračam, ker bi Vam radi izrazil svoje nestrinjanje s projektom hitre in nepremišljene centralizacije slovenskih elektrodistribucijskih podjetij. Po informacijah iz medijev nameravate holding za to dejavnost ustanoviti po hitrem postopku, čeprav novela energetskega zakona ne narekuje tako radikalne reorganizacije, kot jo predlagate, poleg tega pa je predvideno tudi triletno prehodno obdobje, ki je namenjeno temu, da se mirno, pretehtano ter v dogovoru s prizadetimi podjetji ter strokovno javnostjo najde najprimernejši koncept, ki bo sledil namenu zakona, hkrati pa uskladil tudi vse ostale interese.Tudi če v občinah, kjer imajo sedež sedanja elektrodistribucijska podjetja, številk in argumentov, ki naj bi opravičevali to rešitev in predvsem naglico, s katero se lotevate projekta, še nismo videli, pa že zdaj vemo nekaj.Da gre še za eno v nizu potez sistematične centralizacije, ki slovenskemu obrobnemu območju jemlje še eno od njenih življenjskih funkcij in prenaša znanje, kapital in moč na eno lokacijo. Napoved morebitne določitve sedeža novega podjetja v Mariboru mojih pomislekov ne zmanjšuje, saj bomo istočasno osiromašili tri druga regijska središča, kjer so se doslej opravljale vse strateške funkcije v tej panogi.Tisti, ki živimo na mejah EU, smo si vsaj po vstopu v njeno članstvo obetali spremenjeno politiko države, kar se tiče policentričnega razvoja Slovenije. V Evropi, katere sestavni del smo, je danes spodbujevalna politika skladnega regionalnega razvoja strateška odločitev in ne modna muha. Zato ker se vse države in njihovi centri zavedajo, da ima večja regionalna avtonomija in prenos čim večjega števila tudi strateških funkcij na regionalni nivo pozitiven učinek na celotno narodno gospodarstvo. Ne razumemo, zakaj gre ta proces v Sloveniji v nasprotno smer. Nova Gorica je bila v preteklosti že tolikokrat žrtev zapenjanja centralizacijske zadrge, da bi težko neprizadeto spremljala odpiranje novih poglavij te iste zgodbe. Najbolj boleč je bil primer pripojitve Komercialne banke Nova Gorica k Novi KBM. Podobno smo protestirali tudi pri preoblikovanju PTT podjetja v navadne podružnice. Ne dolgo nazaj smo izgubili samostojnost podjetja iz elektrodistribuciji sorodne dejavnosti, Soških elektrarn. Pri vsem tem nas najbolj prizadene to, da so vsi, pripravljalci zakonov, ministri, poslanci, gluhi za naša opozorila, kot da naše mnenje, naši argumenti niso nič vredni in kot da za princip političnega partnerstva še nikoli niso slišali.V upanju, da boste prelomili s to prakso neupoštevanja stališč lokalne skupnosti, se obračam na Vas, gospod minister in pričakujem, da boste prisluhnili našim argumentom in vsaj upočasnili ter še enkrat pretehtali koncept centralizacije elektro podjetij, če že ne spremenili svojo odločitev.S spoštovanjem!ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam