Enoti Vrtca Kekec in Julka Pavletič ostaneta

Datum: 20.11.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Včeraj popoldan je župan Mestne občine Nova Gorica, Črtomir Špacapan, na osnovi pisma staršev sklical sestanek v zvezi z nadaljnjim urejanjem (obnovo) enot Vrtca v Novi Gorici. Na sestanku je župan staršem povedal, da bosta tako enota Kekec kot enota Julke Pavletič ostali, občina pa bo, kot je zagotovil župan, začela pripravljati projektno dokumentacijo za obnovo obeh. Ravnateljica Vrtca je izrazila upanje, da jim bodo pri teh načrtih v podporo tudi novi mestni svetniki.

Predstavniki staršev so v pismu županu izrazili bojazen, da bo z uvajanjem devetletke prišlo do ukinjanja enot Vrtca in sicer enote Kekec v Novi Gorici in enote Julke Pavletič v Solkanu. Načelnica oddelka za družbene dejavnosti, Silva Tišma, je staršem pojasnila, da se bo z uvedbo devetletke sicer število otrok v enotah zmanjšalo za okrog 190, vendar kljub upadu števila rojstev, vpis otrok v Vrtec rahlo narašča.

Od sedmih oddelkov ( = razredov), ki bi jih morali obvezno zmanjšati, bodo zmanjšali le štiri in na ta način dopustili možnost za vključevanje otrok v vrtec tudi med šolskim letom kot tudi za upoštevanje novih kakovostnih normativov za vrtec. Ker bo v posameznem vrtcu z zmanjšanjem oddelkov manj otrok, bo to še dvigovalo kakovost enot. Glede na to, da so bili v enoti Ciciban že predhodno zmanjšani trije oddelki, je racionalno izbira, da se tu še preostale tri ukine in prostor nameni za druge potrebe. Zmanjšali bodo torej število oddelkov v različnih enotah in predvidoma opustili enoto Ciciban, kjer je že sedaj Center za pomoč na domu.

Župan je zagotovil, da bo občina tako kot doslej nadaljevala z obnovo enot Vrtca, v katere je doslej vlagala okrog 100.000.000,00 sit letno. Predvidoma bo najprej obnovljena enota na Ledinah, za katero je ravnateljica Vrtca, Jožica Ferjančič, povedala, da je najbolj potrebna obnove in ureditve jasli.


< Nazaj na seznam