Župani o vodovodih, ravnanju z odpadki in kulturi

Datum: 16.07.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Pred kratkim so se na Mestni občini Nova Gorica na rednem mesečnem srečanju srečali župani Mestne občine Nova Gorica, Mirko Brulc, Občine Kanal ob Soči, Miran Ipavec, Občine Miren-Kostanjevica, Zlatko Martin Marušič in Občine Šempeter – Vrtojba, Dragan Valenčič (župan Občine Brda se sestanka ni mogel udeležiti zaradi drugih obveznosti). Med drugim so se pogovarjali o študiji izvedljivosti in upravičenosti vzpostavitve regijskega sistema ravnanja z odpadki in o možnosti uresničevanja njenih ugotovitev, seznanili so se s potekom investiranja na področju vodovodov, predstavljena pa jim je bila tudi dejavnost javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Vzpostavitev regijskega sistema ravnanja z odpadki je eden od podprogramov regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (2002-2006). Izvedbo študije sofinancirajo vse občine goriške statistične regije in Ministrstvo RS za gospodarstvo. Mestna občina Nova Gorica je nosilka projekta in v okviru teh nalog zagotavlja enakovredno sodelovanje vseh partnerjev v projektu in izvaja nadzor nad izvajalcem. Župani so se seznanili, da je študija zdaj končana in da ponuja pet različnih rešitev. Izvedeli so tudi za težave in sicer za dejstvo, da tako imenovana 'smetarska' regija še ni dokončno formirana in da so v posameznih občinah na Primorskem dileme, h katerim centrom bi se priključili (ali Nova Gorica ali Ljubljana ali Sežana…). Dogovorili so se še, da bo v začetku septembra sklican sestanek vseh dvanajstih županov goriške statistične regije, ki so projekt na začetku zastavili. Na sestanku naj bi se dogovorili o izvedbi rešitev, ki jih študija ponuja.Direktor Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica d.d., Miran Lovrič, je župane seznanil z investicijami na področju vodovodov. Dogovorili so se, da bodo sestavili projektno skupino, ki bo sodelovala pri odločanju za nove investicije in sicer bodo v njej tudi predstavniki posameznih občin. Z delom naj bi začela letos jeseni. Njena naloga bi med drugim bila tudi zagotavljanje rezervnih virov vode.Direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Igor Teršar je županom predstavil organiziranost sklada v Sloveniji in njegov način dela. Maja Jerman Bratec, vodja območne izpostave Nova Gorica, ki deluje na območju vseh petih občin bivše Občine Nova Gorica, pa tudi na širšem primorskem območju, pa je predstavila delo sklada na Primorskem v minulem letu. Namen predstavitve je bil, da bi se župani seznanili z njihovim področjem dela. Sklad pa je izrazil tudi pripravljenost, da na svojem področju pomaga občinam pri izdelavi strateškega načrta s področja kulture.


< Nazaj na seznam