Sklenjena pogodba za gradnjo predora Kekec v okviru gradnje obvoznice Solkan

Datum: 13.02.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Danes je bila sklenjena pogodba za gradnjo predora "Kekec" v okviru gradnje obvoznice Solkan. 245 metrov dolg predor bosta 14 mesecev gradili družbi SCT, d. d. iz Ljubljane in Primorje, d. d. iz Ajdovščine, ki nastopata kot skupna pogodbena partnerja. Vrednost izgradnje predora znaša 943,6 milijona tolarjev, od tega znaša delež Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste 603,6 milijona tolarjev, Mestne občine Nova Gorica pa 340 milijonov tolarjev.

Predor Kekec, ki bo zgrajen pod pobočjem istoimenskega hriba, je sestavni del bodoče obvoznice Solkan, ki bo iz osrednjega dela mesta izločila tranzitni promet, ki poteka iz smeri Vipavske doline proti Soški dolini in Goriškim Brdom.Celotna dolžina predora bo znašala 245 metrov, od tega je dolžina rudarskega dela predora 198 metrov, pokrita vkopa do severnega (vstopnega) in južnega (izstopnega) portala pa sta skupaj dolga 47 metrov. V okviru izgradnje obvoznice je bilo doslej zgrajeno krožno križišče s podhodom za pešce in kolesarje ter dovozna cesta in viadukt. Do zaključka celotne investicije je poleg izgradnje predora predvidena še izgradnja ceste, 100-metrske galerije, 3 podhodov ter podpornih in opornih zidov.Projekt za izgradnjo predora so izdelali v podjetju IRGO consulting, d. o. o. iz Ljubljane. Izvajalca bosta z izvedbo gradbenih del pričela predvidoma v prvih dneh marca, pogodbeni rok dokončanja del pa je 14 mesecev.


< Nazaj na seznam