Čistilna naprava bolnišnice Stara Gora

Datum: 03.10.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Mestna občina Nova Gorica je konec avgusta 2003 pričela investicijo izgradnje čistilne naprave v Stari Gori. Tako se v celoti uresničujejo "obljube", ki so bile s strani občine dane pred več kot petimi leti. Zato naj navedemo krajšo kronologijo vezano na Staro Goro.

Leta 1995 se je dejavnost ortopedije iz zidanega objekta v Stari Gori preselila v prostore Bolnišnice "dr. Franca Derganca" Gorica. Tedaj je bil pod vprašajem tudi nadaljnji obstoj oddelkov za invalidno mladino, saj so bili s celotnim kompleksom v Stari Gori drugačni načrti. Na pobudo staršev, ki so imeli otroke v Stari Gori je bil oblikovan iniciativni odbor za ohranitev Stare Gore. Z izrednim angažiranjem staršev in osebja oddelkov je bilo doseženo, da dejavnost oddelkov invalidne mladine ostane v Stari Gori. Poleg tega je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sprejelo odločitev, da se v Stari Gori oblikuje nov posebni socialno varstveni zavod za invalidne osebe. Za potrebe tega zavoda pa naj bi se v celoti adaptiralo zidani objekt ortopdeije. Tedaj je bila postavljena zahteva občini, da zagotovi komunalno opremljenost objekta in občina se je obvezala, da bo uredila cesto in čistilno napravo.Leta 2000 je bil temeljito adaptiran paviljon IV z ambulantami in tremi apartmaji za starše. Sredstva je zagotovilo Ministrstvo za zdravje.Leta 2001 so bili adaptirani še ostali trije paviljoni in urejena je bila tudi razsvetljava kompleksa. Tudi za ta dela je sredstva zagotovilo Ministrstvo za zdravje.Leta 2002 je bila urejena cesta do objektov, za kar je sredstva zagotovila občina.Leta 2003 je občina začela investicijo izgradnje čistilne naprave, ki bo pokrivala tako potrebe obstoječih oddelkov invalidne mladine kot tudi bodočega posebnega socialnega zavoda.Čistilna naprava za potrebe čiščenja odpadnih vod bolnišnice v Stari Gori bo nameščena tik ob obstoječi troprekatni greznici, ki pa ne dosega predpisane parametre za izpust v vodo. Predvidena čistilna naprava je projektirana za kapaciteto čiščenja 300 PE. Celotni objekt meri 13,20 x 7,70 m. Čistilna naprava bo opravljala funkcijo mehanskega in biološkega čiščena odpadnih ter dezinfekcijo odtočne vode. Vodenje celotnega procesa je avtomatizirano. V letošnjem letu bodo na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu Mestne občine Nova Gorica izvedena gradbena dela, v letu 2004 pa še montaža strojne in elektro opreme. Projektantska vrednost investicije znaša 39.500.000,00 SIT.Na celotnem kompleksu Stare Gore ostaja tako nerealizirana samo še adaptacija zidanega objekta bivše ortopedije, za kar Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že izvaja postopek izbire izvajalca del.


< Nazaj na seznam