Obvoznica Renče in most čez reko Vipavo v Renčah

Datum: 04.02.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Obvoznica Renče je vključena v prostorski plan MONG. Glavni cilj izgradnje obvoznice je prometna razbremenitev centra Renč do Goriških opekarn (zaradi težav s tovornim prometom), hkrati pa pomeni tudi hitrejšo povezavo tega južnega predela Goriške s Krasom.

Zaradi tega MONG upa, da bo v letu 2005 uspešna pri kandidiranju za državna finančna sredstva, ki jih država namenja za razvoj cestne infrastrukture regijskega pomena. Obvoznica Renče je tako vključena tudi v načrt razvojnih možnosti MONG za obdobje 2004 - 2007, ki je bil sprejet na januarski seji MS MONG. V proračun MONG za leto 2004 je projekt vključen s sredstvi v višini 100 milijonov SIT.V letu 2003 je MS MONG na seji dne 17.7.2003 sprejel odlok o lokacijskem načrtu za prvo fazo obvoznice Renče, ki vključuje rekonstrukcijo dela obstoječe ceste od Bukovice do odcepa za Bilje, nov most čez reko Vipavo ter del nove trase, ki se začasno navezuje na cesto za naselje Merljaki. Kasneje se bo obvoznica nadaljevala mimo območja Goriških opekarn in se navezala na cesto Renče - Temnica.Lokacijski načrt je predvidel, da bo mostna konstrukcija izbrana na osnovi javnega enostopenjskega anonimnega arhitekturno-konstrukcijskega natečaja.Natečaj je bil izveden v obdobju od oktobra do decembra 2003.Na natečaj je prispelo deset natečajnih elaboratov. Petčlanska komisija predstavnikov MONG, Inženirske zbornice Slovenije, Društva Primorskih arhitektov in KS Renče je podelila vse predvidene nagrade in sicer:1. nagrado elaboratu pod šifro 75757

Avtorji Marjan PIPENBAHER, univ.dipl.inž.gradb., Tatjana PETERŠIČ, univ.dipl.inž.gradb., Tomaž WEINGERL, univ.dipl.inž.gradb., Petra PODGORŠEK, gradb. Teh., Tatjana GOTOVČEVIČ, univ.dipl.inž.gradb.,Janez ROŠ, univ.dipl.inž.arh.,2. nagrado elaboratu pod šifro 01234

Avtorji Rok BENDA, univ.dipl.inž.arh., Miha SKOK, univ.dipl.inž.arh., mag. Edo WALLNER, , univ.dipl.inž.gradb., Boštjan HRIBAR, gradb.teh.3. nagrado elaboratu pod šifro 62758

Avtorji Bogomir IPAVEC, univ.dipl.inž.gradb., Matej BREŠAN, univ.dipl.inž.gradb., Matej PETELIN, univ.dipl.inž.gradb., mag. Boštjan FURLAN, univ.dipl.inž.gradb.,a. arh.Vse prispele natečajne elaborate si bo možno ogledati na razstavi v avli Mestne občine Nova Gorica od 4. do 17. februarja 2004 med 8.00 in 19.00 uro.


< Nazaj na seznam