Poziv k ustanovitvi melioracijskih skupnosti

Datum: 18.03.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Vse lastnike in zakupnike kmetijskih zemljišč v melioracijskih kompleksih pozivamo, da pristopijo k ustanavljanju melioracijskih skupnosti.

Kmetijstvo Vipava d.d. Šempeter pri Gorici je po Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zadolženo za ustanavljanje melioracijskih skupnosti na območju Upravne enote Nova Gorica in Ajdovščina, zato bo v naslednjih dveh tednih po tej objavi organiziralo podpisovanje pogodb o ustanavljanju melioracijskih skupnosti.Melioracijska skupnost se ustanovi s pogodbo, ki jo podpišejo lastniki in zakupniki kmetijskih zemljišč na območjih, kjer so bile izvedene melioracije oziroma zgrajen namakalni sistem s financiranjem države.Podpisovanje pogodb o ustanovitvi melioracijskih skupnosti bo:
 • za melioracijska polja: Bukovica, Merljaki, Renče, Renški Podkraj in Jugovo polje, dne 23.3.2004, od 16.00 do 19.00 ure, v prostorih KS v Bukovici,
 • za melioracijska polja: Prvačina I. in II., Dornberk-Kobate, dne 30.3.2004, od 16.00 do 19.00 ure, v prostorih KS Prvačina v Prvačini,
 • za melioracijska polja: Dornberk-Kobate, dne 31.3.2004, od 16.00 do 19.00 ure, v prostorih KS v Dornberku,
 • za melioracijska polja: Podvogrsko, Okroglica I. in II., Replje, dne 1.4.2004 od 16.00 do 19.00 ure, v prostorih KS Vogrsko,
 • za melioracijska polja: Šempas, Lepenje, Šempaske gmajne, Ajševica, Lijak, Loke, Črniče-Dolenje, Črniče-Perovlek, dne 2.4.2004 od 16.00 do 19.00 ure,
 • za melioracijska polja: Šempeter, Vrtojba, Praprotno,Karavla,Gramoznica, Miren, dne 6.4.2004, od 8.00 do 16.00 ure.
 • Ob podpisu pogodb morajo imeti lastniki zemljišč pri sebi enega od osebnih dokumentov, zakupniki pa tudi zakupne pogodbe za zemljišča.  Tisti, ki bodo v tako določenem času zadržani, lahko podpišejo pogodbe tudi pozneje, na sedežu Kmetijstva Vipava d.d. v Šempetru pri Gorici, Cesta Goriške fronte 11, vsak delovni dan.  S podpisom pogodbe postane podpisnik član skupnosti in pridobi pravico do soodločanja o sredstvih, ki bodo namenjena za vzdrževanje melioracijskih sistemov in nadzora nad porabo teh sredstev.  Pristop k melioracijski skupnosti ne prinaša lastniku nobenih dodatnih materialnih obveznosti, zato izkoristite to priložnost in postanite dejavni pri usmerjanju sredstev za izboljšavo vašega zemljišča.  Dodatne informacije v zvezi z ustanavljanjem melioracijskih skupnosti lahko dobite na telefonu št. 05/330 24 30, vsak dan v rednem delovnem času.


  < Nazaj na seznam