Protokol o sodelovanju - izredna seja

Datum: 03.10.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

V sredo, 2. oktobra 2002, je v na sedežu Goriške pokrajine v Gorici potekala izredna seja Protokola o sodelovanju. Uvodnemu pozdravu s strani sedanjega predsednika Protokola, župana Občine Gorica Vittoria Brancatija, so sledila kratka poročila koordinatorjev štirih delovnih komisij.

Posebna točka dnevnega reda je bila namenjena problematiki čezmejne delovne sile, o kateri je poročal župan Mestne občine Nova Gorica Črtomir Špacapan. Na osnovi predhodnih razgovorov z najvišjimi predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve in Službe vlade za evropske zadeve je prisotne seznanil s stališčem slovenske strani. Omenjena ministrstva načeloma podpirajo sporazum v zvezi s čezmejno delovno silo pod pogojem, da ga podpišeta obe državi. Tako zahteva tudi pridružitveni sporazum z EU, kjer so predvideni izključno meddržavni sporazumi in ne sporazumi med državo in regijo. Člani Protokola so sprejeli sklep, da se čimprej pozove pristojne organe in se sporazum predloži obema vladama v obravnavo.

V nadaljevanju je zunanja svetovalka Občine Gorica, gospa Mia Capellari, predstavila projekt "Čezmejne pobude med lokalnimi in regionalnimi oblastmi v regijah EU, ki mejijo na države kandidatke" - postavka B 5.3003 – 2002/C 174/09. Projekt so pripravili Občina Gorica, Goriška pokrajina, Mestna občina Nova Gorica, GZS Območna zbornica za severno Primorsko in Trgovinska zbornica v Gorici. Osrednji cilji projekta so: na evropskem nivoju predstaviti in ovrednotiti dejavnosti Protokola o sodelovanju, pridobiti finančna sredstva za nemoteno delovanje Protokola in za štiri specifične pobude v okviru posameznih delovnih komisij, poglobiti znanje sedanjih članov Protokola na področju priprave in izvajanja skupnih projektov v skladu s merili in navodili EU. Člani protokola so sklenili, da se projekt prijavi na istoimenski razpis Evropske komisije do 31. oktobra 2002.

Na koncu je župan Brancati prisotne seznanil s prošnjo podjetja Ater iz Gorice in Stanovanjskega sklada Nova Gorica za vključitev v Protokol o sodelovanju. Člani Protokola so predlog soglasno sprejeli.


< Nazaj na seznam