Jutri začetek Evropskega regionalnega gospodarskega foruma EREF 2005 v Novi Gorici

Datum: 26.10.2005
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Jutri, v četrtek, 27. oktobra 2005, se bo ob 9. uri v hotelu Hit Casino Perla v Novi Gorici začel Evropski regionalni gospodarski forum EREF 2005. V ta namen smo pripravili posebno spletno stran, na kateri si lahko preberete podrobnejše informacije o dogodku - www.eref.si.

Organizatorja foruma sta Mesta občina Nova Gorica in Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju. Forum bo ocenil uresničevanje ciljev Lizbonske strategije na ravni evropskih regij. V ta namen se bodo zbrali predstavniki regionalnih in mestnih oblasti, njihovih specializiranih in javno-zasebnih agencij, združenj lokalnih skupnosti, podjetij i poslovnih združenj, raziskovalnih organizacij in drugih centrov znanja in izobraževanja, iz držav Evropske unije, pristopnic in iz vseh držav JV Evrope. V okviru Foruma se torej zbirajo dejavniki iz vseh področij, ki imajo pomembno vlogo v ustvarjanju pogojev za bolj konkurenčno, na znanju zasnovano gospodarstvu in družbo. Izmenjali bodo svoje izkušnje, se seznanili z najboljšimi praksami ter ocenili možnosti intenzivnejšega regionalnega, čezmejnega in med-regijskega sodelovanja.Forum ima tri glavne cilje:

 razprava o uveljavljanju lizbonske strategije na regionalni ravni, s poudarkom na konkretnih programih, ukrepih in politikah;

 predstaviti izkušnje sodelujočih regij v koriščenju EU skladov (strukturni in kohezijski skladi, instrumenti skupne kmetijske politike ter komunitarni programi);

 vzpodbuditi in olajšati kontakte med potencialnimi partnerji za regionaln, čezmejno in med-regijsko sodelovanje, vključujoč partnerje iz Srednje in JV Evrope.Šest regij bo predstavilo svoje pozitivne izkušnje pri izvajanju instrumentov in politik za krepitev konkurenčnosti: Flandrija, Furlanija julijska krajina, Lombardija, Slovenija, avstrijska Štajerska in regija Stokholm. Dobre prakse bodo predstavile tudi druge regije (Emilia-Romagna, Baden Wuertenberg,Valencia, Lapland-Oulu, Katalonija in ostale).


< Nazaj na seznam