Dogovor glede gradnje športne dvorane v Novi Gorici

Datum: 11.09.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Včeraj je bil na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport sestanek glede gradnje športne dvorane v Novi Gorici. Sestanka na ministrstvu so se udeležili podžupan MO Nova Gorica Andrej Miška, načelnica Oddelka za družbene dejavnosti Silva Tišma, član Odbora za gradnjo športne dvorane Miran Lozej in projektanti. Dogovorili so se, da bo v januarju prihodnje leto razpisan razpis za izbor izvajalca, gradnja dvorane pa naj bi potekala med julijem 2004 in januarjem 2006.

Najprej so udeleženci sestanka pregledali dosedanje delo in trenutno stanje. Preverili so tudi ceno izgradnje športne dvorane, ki naj bi znašala 3 milijarde slovenskih tolarjev. Ocenili so, da je cena ustrezna, saj naj bi telovadnica zadovoljila potrebe treh šol (OŠ Milojke Štrukelj, Tehniškega šolskega centra Nova Gorica in Šolskega centra Nova Gorica). V njej bo 11 vadbenih prostorov in gledališka dvorana z vso tehnično opremo za potrebe Umetniške gimnazije. Gre za zahtevno gradnjo, saj bosta zgrajeni dve dvorani ena na drugo, zaradi podtalnice pa bo zahtevnejše temeljenje. 53% celotne investicije bo financiralo ministrstvo, 47 % pa Mestna občina Nova Gorica.

Dogovorili so se, da bo v roku 14 dni izveden skupen razpis za inženiring. Do konca leta bo pripravljen projekt za opremo, v januarju pa bo razpisan razpis za izbor izvajalca. Gradnja bo potekala od julija 2004 pa do januarja 2006. Dogovorili so se še, da bodo naredili pregled zasedenosti obstoječih dvoran in simulacijo stroškov vzdrževanja.


< Nazaj na seznam