Na območju Mestne občine Nova Gorica razglašena VELIKA SUŠNA OGROŽENOST

Datum: 13.06.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. 64/94) ter v skladu z Uredbo o organiziranju in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, je župan Mestne občine Nova Gorica Mirko Brulc danes med drugim sprejel naslednje ukrepe, ki veljajo takoj:

1. Na območju Mestne občine Nova Gorica se razglasi velika sušna ogroženost, ki velja od 13.6.2003 do preklica.

2. V času veljavnosti velike sušne ogroženosti je na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in pranje avtomobilov. Nadzor nad izvajanjem tega ukrepa vrši inšpekcijska služba Mestne občine Nova Gorica.

3. Za potrebe prevoza pitne vode se aktivira vsa razpoložljiva vozila, ki ustrezajo standardom za prevoz pitne vode. V prvi stopnji ukrepov izvajajo prevoze Gasilska enota Nova Gorica, Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica, Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk in Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan.

4. Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica mora Regijskemu centru za obveščanje dnevno poročati o motnjah in omejitvah oskrbe s pitno vodo. Gasilska enota in prostovoljna gasilska društva pa Regijskemu centru za obveščanje dnevno sporočajo podatke o prevozih pitne vode (število prevozov, kraj in količina prevožene pitne vode).

5. Vse podatke pošilja Regijski center za obveščanje preko dnevnega informativnega biltena županu oziroma pristojnim strokovnim službam v občini.


< Nazaj na seznam