Sklep župana Mirka Brulca o izvedni spomladanskih ekoloških akcij

Datum: 01.04.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Župan Mestne občine Nova Gorica Mirko Brulc je pred dnevi izdal sklep o izvedbi spomladanskih ekoloških akcij. Objavljamo vsebino sklepa:

S K L E P

O IZVEDBI SPOMLADANSKIH EKOLOŠKIH AKCIJII.

NAMEN, VSEBINA IN DATUM AKCIJI:

• Revitalizacija ribnika v borovem gozdičku

• Sanacija divjih odlagališč in odvoz zavrženih avtomobilov na vodozbirnem območju,

• Pregled, označitev in dodelava planinskih poti in tekaških progII.

KRAJ IN DATUM IZVEDBE AKCIJI:

• Borov gozdiček v Novi Gorici - 3.04.2004

• Divja odlagališča na Lokvah, v Čepovanu in Lokovcu – 17.04.2004

• Odvoz zavrženih avtomobilov v bližini zaselka Nemci – 17.04.2004

• Pregled, dodelava in označitev planinskih poti in tekaških prog - 17.04.2004III.

OPREMA IN MATERIALNO TEHNIČNA SREDSTVA

• zabojniki za kosovne odpadke ( 1x borov gozdiček, 1x planota )

• strojna mehanizacija ( 1x kopač, 1x kamion )

• terensko vozilo z vitlom ( PGD Dornberk, PGD Čepovan)

• avtodvigalo in vlečno vozilo ( vlečna služba )

• ročno orodje in zaščitna sredstva (štab CZ)

• čoln in potapljaška oprema ( DPD Soča)VI.

OCENJENI STROŠKI AKCIJE

• materialni stroški sodelujočih društev – 250.000 sit

• plačilo storitev strojne mehanizacije ter odvoz kosovnih odpadkov – 200.000 sit

• stroški nabave materiala in opreme za označevanje planinskih poti – 50.000 sitVI.

VARNOSTNI UKREPI

Vsi udeleženci se zavezujejo, da bodo strogo upoštevali navodila vodje delovišča ter vsa določila o varstvu pri delu. Vsak udeleženec sodeluje pri akciji na lastno odgovornost.

Udeleženci akcije so zavarovani za primer poškodb pri delu.VII.

PROGRAM IN DELOVNI NAČRTLOKACIJA TERMIN OPIS DEL IZVAJALEC VODJA DELBorov gozdiček

3.04.

8.00 do 16.00 Čiščenje nesnage iz vodnega zajetja

odvoz na odlagališče v Staro goro Klub goriških študentov

DPD Soča

PGD Nova Gorica

Matjaž

Bajuk

Lokve, Čepovan in Lokovec17.04

8.00 do 16.00

Zaključna sanacija divjih odlagališč

PGD Čepovan

Tehnična služba CZ

KomunalaBoris

Bratuž

Lokve-Nemci

17.04

8.00 do 16.00

Odvoz zavrženih avtomobilov

Tehnična služba CZ

PGD Dornberk

Boris

JugTrnovska planota17.04

8.00 do 16.00

Označitev in dodelava planinskih poti in tekaških progDruštvo planota

TD Lokve, Lokovec

Štab CZBoris

Kante


< Nazaj na seznam