Mestna občina Nova Gorica je vključena v sistem elektronskih obrazcev lokalne samouprave

Datum: 25.08.2005
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Mestna občina Nova Gorica je ena izmed osmih občin, ki so vključene v projekt EUPLS – elektronski upravni postopki lokalnih skupnosti. Centralni sistem elektronskih obrazcev s področja pristojnosti lokalne samouprave je začel testno delovati 22.8.2005.

Projekt vodi in financira MJU, Direktorat za e upravo in upravne procese. Sistem je dostopen preko državnega portala e-uprava: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/eobrazci.eupravaV prvi fazi so za občino Nova Gorica vključeni naslednji postopki : zahtevek za dostop do informacij javnega značaja, zahtevek za izdajo arhivskega in dokumentarnega gradiva, vloga za razgovor z županom, poročilo o prenočitvah in obračunani turistični taksi ter obvestilo o spremembah zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za začetek so vključene le manj zahtevne storitve – obrazci brez prilog in brez plačila takse ter z razmeroma enostavno vsebino, ki jo je lažje uskladiti med občinami. V naslednji fazi razvoja projekta bodo na razpolago obrazci s prilogami in taksami, ki bodo verjetno tudi bolj zanimivi in uporabni za občane. Pri uporabi teh spletnih storitev potrebujejo občani spletno digitalno potrdilo za elektronski podpis vloge.Obrazci ter razlage postopkov, ki jih rešuje občinska uprava, so na razpolago tudi na občinskem spletnem portalu v rubriki register postopkov http://nova-gorica.com/register_postopkov/. Pri tem načinu je še vedno potrebna klasična oddaja vloge na papirju z lastnoročnim podpisom.


< Nazaj na seznam