Brandolin in župani o skupni Goriški evropski čezmejni evroregiji

Datum: 01.08.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Danes dopoldan so se v Novi Gorici župani Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren – Kostanjevica in Občine Šempeter – Vrtojba srečali s predsednikom Goriške pokrajine Giorgiom Brandolinom. Osnovna tema srečanja je bila oživitev delovanja Protokola o sodelovanju (bivše Čezmejne zaveze), znotraj katerega je že bilo pred časom izpostavljenih nekaj skupnih izhodišč. Župani in predsednik Goriške pokrajine so soglašali z nadaljevanjem reševanja skupnih problemov in uresničevanjem skupnih interesov tako v odnosu do italijanske in slovenske vlade kot tudi v odnosu do mehanizmov Evropske unije. Cilj sodelovanja je, kot so se udeleženci sestanka strinjali, oblikovanje skupne Goriške evropske čezmejne regije, kjer naj bi njeni prebivalci zaživeli enotno in enakopravno, brez administrativnih in drugih ovir.

Mirko Brulc, župan Mestne občine Nova Gorica, je uvodoma kot pobudnik srečanja izpostavil potrebe po skupni predstavitvi zadev, ki se dotikajo obeh strani. Ob tem je posebej izpostavil probleme regionalizma v Sloveniji, Univerze, bolnišnice v Šempetru in 5. železniškega koridorja. Zbranim je tudi sporočil, da potekajo dogovori o obisku predsednika dežele Furlanije – Julijske krajine Riccarda Illy-ja v Novi Gorici v jesenskem času, s katerim naj bi se tudi pogovorili o perečih vprašanjih na tem območju, ki zadevajo obe strani.

Giorgio Brandolin je že na začetku poudaril pomen reševanja skupnih vprašanj in se zahvalil županom vseh petih občin, ker so se na sestanek odzvali, saj Goriška pokrajina meji na vseh pet občin. Poudaril je, da se določene pobude na področju čezmejnega sodelovanja že spontano uresničujejo, zato bi bilo še posebej smiselno, da bi se na tem področju še dodatno usklajevali, ker bi bili tako rezultati lahko še boljši. Ob tem je povedal, da zelo podpira že obstoječe sodelovanje treh uprav Nove Gorice, Gorice in Šempetra – Vrtojbe, in dodal, da si zelo prizadeva, da bi prišlo tudi do reševanja problemov na širšem območju. V tem kontekstu je izpostavil naslednje teme:

1. 5. železniški koridor, podvojitev tira in elektrifikacija železniške proge med Novo Gorico in Sežano; tu je izrazil polno podporo. S tem bi gospodarstvo na slovenski strani po njegovem mnenju veliko pridobilo. Župani so se strinjali in potrdili njihov interes.

2. problem mejnih prehodov; pove, da se že dolgo bori za podaljšanje urnika obmejnih in maloobmejnih prehodov. Župane prosi za pomoč in skupni nastop. Župana Zlatko Martin Marušič in Mirko Brulc povesta, da je pričakovanje ljudi glede mejnih prehodov veliko in da vlada prepričanje, da bo 1. maja 2004 prišlo do prostega pretoka čez mejo, kar pa zaenkrat ne drži. Marko Marinič, odbornik za čezmejne zadeve na Goriški pokrajini, ki je na sestanku spremljal predsednika, pa pojasni, da si na italijanski strani zelo prizadevajo za razrešitev tega problema, vendar da so zaenkrat še težave.

3. infrastruktura, avtoceste; Giorgio Brandolin predlaga pregled stanja na tem področju na obeh straneh meje, zato da bi lahko sprejeli ustrezne ukrepe. Posebej še glede informacij, da se na "avtocesti" čez Rebrnice gradi samo en pas.

4. problem čezmejne delovne sile in problem delavcev med trgatvijo; v preteklosti se je dogajalo, da so slovenske delavce med trgatvijo preganjali s helikopterji, pojasni Brandolin, in predlaga županom, da bi sestavili skupni dokument, s katerim bi o tem problemu seznanili italijanske oblasti in tako preprečili to početje. Župani so zelo veseli pobude in s tem soglašajo ter obljubijo sodelovanje za uresničitev dogovora še pred letošnjo trgatvijo.

5. letališče v Gorici: Giorgio Brandolin pove, da obstaja privatna iniciativa za vzpostavitev skupne letalske baze za to območje, ki bi služila predvsem za potrebe civilne zaščite. Prosi za idejno, finančno pomoč in pomoč v obliki človeških virov. Kot nujo za ustanovitev take baze navede primer požara na Krasu v tem tednu, ko npr. italijanski helikopter z vodo za gašenje brez dovoljenja ni smel preleteti meje. Čakanje pa je v teh primerih lahko usodno. Poudari, da naravne nesreče ne poznajo meja in da je čakanje na pomoč iz Ljubljane, Osoppa ali od drugod lahko usodno. Doda še, da se na tem območju moramo organizirati sami. Župani soglašajo, da bodo preučili to pobudo.

6. Predsednik Goriške pokrajine nato omeni še druge teme v razmislek:

– organizacijo skupnega javnega prevoza

– projekt Transplan

– ureditev zgodovinskega parka 1. svetovne vojne.Župani so si ob koncu srečanja razdelili področja, o katerih bodo zbrali informacije in o tem poročali na naslednjem srečanju petih županov, kjer naj bi se dogovorili o konkretnih potezah:

- mejni prehodi; prevzame Občina Miren – Kostanjevica

- infrastruktura; prevzame Občina Šempeter – Vrtojba

- čezmejna delovna sila; prevzame Občina Brda

- muzejska mreža; prevzame Mestna občina Nova Gorica

- javni prevoz; prevzame Občina Kanal ob Soči

- letališče, civilna zaščita, turizem; prevzame Mestna občina Nova GoricaNa skupnem srečanju v septembru naj bi se o zbranih informacijah najprej pogovorili župani petih občin, nato pa bi predloge predstavili Giorgiu Brandolinu.


< Nazaj na seznam