Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom Nova Gorica

datum: 21.07.2021

kategorija: Javno naročilo

Javno naročilo za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom Nova Gorica je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN005009/2021-W01 dne 21.7.2021. 

 

Povezava do objave

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=407508

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx

JN_00013.pdf

 

POPISI

KopijaPonudbeni predračun_opreme in vzdrževalnih del KD NG_20.7.2021.xlsx

 

PONUDBENI PREDRAČUN

PONUDBENI PREDRAČUN.doc