Povabilo kmetovalcem k nakupu embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline

datum: 29.04.2021

kategorija: Ali ste vedeli?

Povabilo kmetovalcem k nakupu embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru tržne pod-znamke »Izvorno iz Vipavske doline« v letu 2021

 

Spoštovani kmetovalci; pridelovalci sadja, zelenjave in poljščin z območja tržne znamke Vipavska dolina, vabljeni k oddaji Vloge za pridobitev pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2021.

 

Pogoji, ki jim mora kmetijsko gospodarstvo zadostiti, da je upravičeno do pridobitve pravice do nabave in uporabe embalaže, so naslednji:

  • kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež oz. naslov v eni od šestih občin tržne znamke Vipavska dolina,
  • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG),
  • iz izpisa RKG mora biti razvidno, da se kmetijsko gospodarstvo ukvarja s pridelavo naslednjih pridelkov: sadja (vključno z grozdjem) in/ali zelenjave in/ali poljščin,
  • kmetijsko gospodarstvo mora pri pridelavi zagotavljati sledenje načelom zdrave hrane
    in ohranjanja ter skrbi za okolje,
  • kmetijsko gospodarstvo mora embalažo uporabljati za promocijo in prodajo izključno lastnih pridelkov, pridelanih na območju tržne znamke Vipavska dolina.

 

V kolikor so vsi pogoji izpolnjeni in je vloga popolna, bo kmetijsko gospodarstvo pridobilo Potrdilo o pridobitvi pravice do nakupa in uporabe embalaže v letu 2021.

 

Vlogo oddate na način, da:

1. izpolnite priložen obrazec: Vloga in naročilnica za embalažo 2021

2. preberete, ustrezno označite in podpišete obrazec Izjava 2021

3. priložite kopijo izpiska iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG), ki ne sme biti starejši
od treh (3) mesecev oz. kopijo izpiska zadnjega sestanka na UE. !!! V primeru, da ste vlogo oddali že v letih 2016, 2017, 2018, 2019 ali 2020 in vam je bila odobrena ter od takrat ni nobenih sprememb v RKG, vam izpiska ni potrebno prilagati!

Ekološki kmetovalci ste povabljeni, da k vlogi priložite tudi kopijo certifikata.

4. Vlogo pošljite po navadni pošti na naslov: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v levem spodnjem kotu kuverte navedite »EMBALAŽA«).

 

Obravnavane bodo izključno popolne vloge po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih kosov embalaže.

Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličite na 065 556 234 oziroma pošljite elektronsko pošto na e-naslov: . Kontaktna oseba je Meta Bratina.

Lepo povabljeni k sodelovanju!

 

Vloga in naročilnica za embalažo 2021

Izjava