Predavanje Ali sta urbanizem in arhitektura Nove Gorice tudi kulturna dediščina?

datum: 18.03.2021

kategorija: Ali ste vedeli?

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Nova Gorica pripravlja v četrtek, 18. marca 2021, ob 18. uri spletno predavanje dr. Alenke Di Battista z naslovom Ali sta urbanizem in arhitektura Nove Gorice tudi kulturna dediščina?

 

JSKD želi s predavanjem spodbuditi zanimanje za arhitekturno in urbanistično dediščino Nove Gorice, dvigniti vedenje o njenih vrednotah in prebuditi zavedanje o pomenu njenega varovanja in ohranjanja.

V uvodnem delu predavanja bo predstavljen kratek oris nastanka in razvoja Nove Gorice ter ključne značilnosti njene modernistične arhitekture. Prikazan bo sedanji način varovanja naselbinske dediščine mesta in izbrani primeri arhitekture, ki je oziroma bo vpisana v Register kulturne dediščine.

V zadnjem delu bojo prikazani primeri iz prakse, na osnovi katerih bodo lahko poslušalci razumeli, katere so naloge in izzivi konservatorjev pri svojem vsakodnevnem delu in kaj lahko vsak posameznik naredi, da se bo modernistična dediščina mesta ohranila tudi za bodoče rodove.

 

Prijave na predavanje sprejemajo do 17. marca 2021 preko spletnega obrazca.

 

Ali sta urbanizem in arhitektura Nove Gorice tudi kulturna dediščina