Zapisnik 10. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila 21.11.2019 ob 15. uri

datum: 21.11.2019

kategorija: Zapisnik seje Mestnega sveta

Zapisnik 10. seje