2. JAVNI POZIV LAS V objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

datum: 25.11.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

LAS V objemu sonca je v ponedeljek, 25. novembra 2019 objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino (SLR) LAS V objemu sonca na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS V objemu sonca dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo vlog: do ponedeljka, 2. marca 2020 (do 13. ure v primeru osebne dostave).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 432.689,67 EUR. 
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 80 %. 

Razpis je objavljen na: www.las-vobjemusonca.si

Dodatne informacije: po e-pošti las-vobjemusonca@rra-sp.si ali po telefonu 05 330 66 81, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Vprašanja sprejemajo do 26. februarja 2020.