9. seja Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 18. novembra 2019 ob 16. uri

datum: 15.11.2019

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo

 

Številka: 900-18/2019-20
Nova Gorica, 14. novembra 2019


V A B I L O


Sklicujem 9. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 18. novembra 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 8. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 21. 10. 2019
2.    Poročilo o nasilju v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019  
3.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)
4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)
5.    Predlog Sklepa o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica
6.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                         Vida Škrlj
                                            PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva