Objavljena razpisa za mikro in mala podjetja z do 20 zaposlenimi

datum: 09.09.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

Objavili smo dva javna razpisa, ki sta namenjena mikro in malim podjetjem z do 20 zaposlenimi, ki poslujejo na območju Mestne občine Nova Gorica. Mestna občina bo podjetnikom sofinancirala nabavo opreme za vzpostavitev novega proizvodnega obrata, sredstva pa so namenjena tudi tistim, ki bodo  temeljito obnavljali  proizvodni proces oziroma razširjali svojo dejavnost na nove proizvode oziroma storitve. Mestna občina tudi v letošnjem letu spodbuja promocijske aktivnosti mikro in malih podjetij na sejmih doma in v tujini. Podjetniki, ki se udeležujejo sejmov in poslujejo na območju mestne občine, imajo tudi v letošnjem letu možnost pridobiti del sredstev za kritje stroškov najema in postavitve stojnic.

Skupna vrednost razpisanih sredstev  znaša dobrih 200.000,00 €. Prijave na oba razpisa so mogoče do vključno 7. oktobra 2019. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Nova Gorica na naslovu www.nova-gorica.si, oba javna razpisa pa sta objavljena tudi v Uradnem listu RS.

Vprašanja o pogojih sodelovanja na obeh javnih razpisih lahko zainteresirani naslovijo po elektronski pošti na naslova:  Marinic@nova-gorica.si ali Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si oziroma na tel. številko 05 3350131.