K reševanju plazov v Mestni občini Nova Gorica tudi s pomočjo države

datum: 29.05.2019

kategorija: V središču

Župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič si je pred kratkim v spremstvu vodje Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na Ministrstvu za okolje in prostor RS Ervinom Vivodo ogledal plaz v Gradišču nad Prvačino in usad na cesti Draga–Gradišče. Vodja sektorja si je nato skupaj s strokovnjaki in predstavniki mestne občine ogledal še plaz v Šmihelu. Skupaj so ocenili možnosti in načine reševanja posameznih plazov oziroma težav, ki jih povzročajo.

Usad nad cesto Draga–Gradišče bo v dogovoru z lastnikom zemljišča sanirala mestna občina, ko bo vreme ugodnejše in se bo teren primerno osušil. Izbira izvajalca del bo potekala v prvi polovici junija. Na Gradišču so si predstavniki mestne občine in ministrstva ogledali pilotno steno, ki je rešila velik del vasi ter nerešeno pokanje hiš v drugem delu vasi. S strokovnjaki so preverili možnost sanacije, ki bi po ocenah presegala finančne možnosti proračuna mestne občine, zato so sklenili, da bodo na Vlado RS naslovili zahtevo, da pristopi k sanaciji. Pri ogledu plazu v Šmihelu so se pristojni seznanili, da bo država pristopila k spremembi državnega prostorskega načrta, s katerim bo omogočila lastnikom stavb sanacijo in novogradnjo objektov. Ocenili so tudi možnost izvedbe ukrepov proti plazenju, in sicer izgradnjo vodnjakov. Predstavnik ministrstva Ervin Vivoda je predstavil okvirno časovnico sprememb dopolnitev celotnega državnega prostorskega načrta. 

Predstavnika ministrstva in župana so na terenu spremljali geologa Klemen Sotlar in Boris Rijavec, geometer Florijan Ručna, vodja Kabineta župana Gorazd Božič, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje na mestni občini Andrej Biaggio in strokovni sodelavec župana za investicije Mitja Pekeč. 

 

 

Usad nad cesto Draga–Gradišče Gradišče nad PrvačinoGradišče nad PrvačinoGradišče nad PrvačinoGradišče nad PrvačinoŠmihelŠmihel

Fotografije: Foto Lado