Zapisnik 2. seje sveta Krajevne skupnosti Banjšice, ki je bila 24. januarja 2019 ob 19.30

datum: 24.01.2019

kategorija: KS Banjšice

Zapisnik