Zapisnik 2. seje sveta Krajevne skupnosti Dornberk, ki je bila 14. januarja 2019 ob 19.uri

datum: 14.01.2019

kategorija: KS Dornberk

Zapisnik