Proračun 2018 - rebalans I

datum: 13.02.2018

kategorija: Proračun

Odlok o rebalansu I proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Obrazložitev odloka o rebalansu I proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Rebalans I proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – splošni del

Rebalans I proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – posebni del

Rebalans I proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018  - Načrt razvojnih programov 2018 – 2021


Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1