Proračun 2017 - rebalans II

datum: 15.11.2017

kategorija: Proračun

Odlok o rebalansu II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Obrazložitev odloka o rebalansu II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Rebalans II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 – splošni del

Rebalans II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 – posebni del

Rebalans II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017  - Načrt razvojnih programov 2017 – 2020