Projekti v izvajanju

KUJ.ME: Center tehniške dediščine KUJ.ME v Lokovcu

Povzetek projekta:

Vzpostavitev centera tehniške dediščine KUJ.ME v Lokovcu. 

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 30. 5. 2021

Vrednost projekta: 300.856,16 EUR

Delež sofinanciranja: 89.553,64 EUR

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Na območju LAS v objemu sonca deluje več različnih akterjev tehnične kulture in med njimi so tudi skrbniki tehniške dediščine. Nosilci ohranjanja tehniške dediščine med seboj niso povezani. Inštitutcija, s katero vsi strokovno sodelujejo, je Goriški muzej. Operacija CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE »KUJ.ME« je nadgradnja obstoječim praksam – identificira nosilce skrbi za tehniško dediščino, jih poveže in opolnomoči za še učinkovitejše delovanje, z uporabo dobrih in novimi inovativnimi pristopi razvije nov produkt/storitev, katerega dodana vrednost je, da je povezljiv s turistično ponudbo, podjetništvom in medgeneracijskim prenosom znanj in kompetenc na podeželju, vse na načelih trajnosti. 

Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta obnovila večnamenski objekta v Lokovcu, ki bo tudi vozlišče razpršene mreže točk tehniške dediščine na območju LAS.

GLAVNI CILJI OPERACIJE je razviti, vzpostaviti in zagotoviti trajno delovanje CENTRA TEHNIČNE KULTURE KUJ.ME kot inovativne platforme, ki spodbudi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kakovosti življenja prebivalcev. Z inovativnim modelom upravljanja s tehniško dediščino podeželja se vzpostavijo možnosti za krepitev lokalne identitete, med generacijski prenos znanja in ustvarjanje podjetniških priložnosti. Dodana vrednost je obnova večnamenskega objekta v Lokovcu, ki je tudi vozlišče razpršene mreže točk tehniške dediščine na območju LAS.

Vodilni partner: MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Partnerji: KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC

OBČINA RENCE - VOGRSKO

ŠC NOVA GORICA, BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER PRI GORICI

ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT BRDA

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO ZARJA BILJE

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

logotip EKSRP - LEADER barvni

LAS_v_objemu_sonca_logo_okt_018-03


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino