Projekti v izvajanju

Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica

Povzetek projekta:

Izgradnja III. faze zdravstvenega doma v Novi Gorici.

Status projekta: v izvajanju

Vrednost projekta: 8.000.000,00 €

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena že v preteklih letih, vendar zaradi dolgotrajnih postopkov z urejanjem zemljišč do realizacije ni prišlo. Sedaj se je lastništvo zemljišč uredilo, tako bo javni zavod z lastnimi sredstvi investiral v novogradnjo. V letu 2021 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje. Zaključek gradnje je predviden konec leta 2022.

Pogled_s_severa  Pogled_z zahoda  Pogled_po_veznem_hodniku_med_staro_in_novo_stavbo


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino