Rezultati

Nedelja, 19. novembra 2017, je v Mestni občini Nova Gorica minila v znamenju glasovanja o projektnih predlogih Participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica. Od vseh upravičencev glasovanja, ki jih je 28.857, se je glasovanja udeležilo 3300 občank in občanov. Glasovali so v petih območjih, za katere je bila v namene izvedbe Participativnega proračuna razdeljena Mestna občina Nova Gorica. Udeležba na glasovanju je bila 11,4 % in je prijetno presenetila Komisijo za izvedbo participativnega proračuna mestne občine, še posebej, ker je v nekaterih območjih glasovalo tudi preko 50 % vseh upravičencev, občanov od 15. leta dalje.

Občanke in občani so skupaj izbrali 19 projektnih predlogov. V nadaljevanju objavljamo rezultate za vsako območje posebej.