Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

Datum: 30.01.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih, katerega namen je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oz. prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet.

Pri novem javnem pozivu gre za kombinirane finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev v višini od 20 % do 50 % vrednosti naložbe (odvisno od ukrepa) in kredita z ugodno obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 1,3 %), dodeljene pa bodo po pravilu »de minimis« pomoči.

Predmet sofinanciranja so po novem javnem pozivu naslednji ukrepi:

  • izdelava mobilnostnih načrtov,
  • postavitev parkirišč za kolesa in kolesarnice,
  • nakup električnih koles (e-koles) in koles za službeno uporabo,
  • nakup polnilnic za električna vozila in polnilnic za vozila na vodik,
  • nakup prikazovalnikov bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času, ter
  • nakup registratorjev odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si. 

 

Več na: www.ekosklad.si