Javni poziv za izbor inovativnih rešitev trajnostnega turizma v jadransko-jonski regiji

Datum: 18.03.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Javni poziv je aktivnost projekta FOST INNO (Spodbujanje inovativnega turističnega sistema v jadransko-jonski regiji), sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in IPA sklada. Projekt se izvaja v okviru programa Interreg ADRION znotraj prioritetne osi »Inovativna in pametna regija«.

NAMEN POZIVA
Javni poziv je poziv za izbor dveh inovativnih idej, ki bosta podprli in spodbujali razvoj trajnostnega turizma v jadransko-jonski regiji.

PREDMET POZIVA
Znotraj tega poziva so upravičene naslednje inovacije:
- inovativni proizvod (oblikovanje novega proizvoda ali bistvena izboljšava obstoječega proizvoda),
- inovativna storitev (oblikovanje nove storitve ali bistvena izboljšava obstoječe storitve),
- inovativni poslovni model ali poslovni proces (nov ali pomembno izboljšan obstoječi poslovni model ali proces, ki se razlikuje od stanja na trgu in predstavlja inovativen način poslovanja organizacije pri pridobivanju višje dodane vrednosti podjetja ali procesa).

KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Poziv za izbor inovativne rešitve trajnostnega turizma je namenjen vsem z idejo, ki lahko prispeva k razvoju trajnostnega turizma in ki si želijo testirati svojo idejo na jadransko-jonskem trgu: posameznikom, neprofitnim in profitnim organizacijam, malih in srednje velikim podjetjem, javnim organov, turističnim organizacijam itd.

Javni poziv za izbor idej je odprt do 31. marca 2019

Za pomoč pri oblikovanju ideje in izpolnjevanju prijavnega obrazca bodo 18. marca 2019 organizirali posvet v Ajdovščini. Več informacij o posvetu bodo objavili naknadno.

Z oddajo prijavnega obrazca se na poziv prijavite na: prijava

Besedilo celotnega javnega poziva in prijavni obrazec je na voljo na: povezava.

Informacije: marusa.kustrin@rra-sp.si