Muzejski torkov večer - Predstavitev knjige The Roman inscriptions from Celeia and its ager

Datum: 08.01.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Goriški muzej vabi na muzejski torkov večer

8. januarja 2019, ob 19. uri na Grad Kromberk.

 

Predstavitev knjige The Roman inscriptions from Celeia and its ager

(Rimski napisi Celeje in njenega agra)

 

Knjiga The Roman inscriptions from Celeia and its ager (Rimski napisi Celeje

in njenega agra) je izšla konec leta 2017 pri Celjski Mohorjevi družbi in prinaša

celovito objavo in interpretacijo epigrafskih spomenikov rimske Celeje (Celje) in

njenega podeželskega zaledja. Odstira nam usode mestnih prebivalcev, odnose

med keltsko in rimsko aristokracijo, poreklo in poklice posameznikov, odnos

prebivalcev do religije ter ne nazadnje marmorno bogastvo celejskih nekropol.

 

Knjigo bo predstavila avtorica dr. Julijana Visočnik.