Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Javno povabilo je odprto najdlje do 30.4.2019 oziroma do porabe sredstev

Datum: 29.11.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Zavod za zaposlovanje RS je na svoji spletni strani objavil Javno povabilo za PROGRAM JAVNIH DEL 2019.

Javno povabilo je odprto od 5.12.2018 od 8.00 ure do porabe sredstev, vendar najdlje do 30.4.2019 do 13.00 ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Mestna občina Nova Gorica bo vloge za sofinanciranje sprejemala vsak dan do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30.4.2019.

Vloge je potrebno oddati po pošti ali osebno na naslov Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica  (I. nadstropje, soba 36).