Sprejeti akti 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21. novembra 2019 ob 15. uri

Datum: 21.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 10. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 21. NOVEMBRA 2019 OB 15. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. oktobra 2019  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Sveta zavoda Osnovna šola Dornberk in Sklep o imenovanju nadomestnega člana

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Gimnazije Nova Gorica

6.    Predlog Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica

7.    Poročilo o nasilju v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019  

Sklep o seznanitvi s Poročilom o nasilju v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023

Sklep o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020

12.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

15.    Predlog Sklepa o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1, dopolnitev november 2019

Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1, dopolnitev november 2019

17.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 7982/6 k. o. Dornberk

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 7982/6 k. o. Dornberk

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k. o. Branik

20.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk« (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«


< Nazaj na seznam