Sprejeti akti 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. januarja 2016

Datum: 21.01.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 


SPREJETI AKTI 12. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA 21. JANUARJA 2016 OB 14. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 11. seje mestnega sveta, ki je bila 17. decembra 2015  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Gimnazija Nova Gorica

6.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru Zaključnega računa MONG za leto 2014

Sklep o seznanitvi s poročilom Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

7.    Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad pridobivanjem proračunskih sredstev v letu 2015

Sklep o seznanitvi s poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad pridobivanjem proračunskih sredstev v letu 2015

8.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev pri dodeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu

Sklep o seznanitvi s poročilom Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev pri dodeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu

9.    Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za preostanek leta 2016 

Sklep o sprejemu programa dela mestnega sveta za preostanek leta 2016

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica

Dodatni sklep

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 za upravičeno območje Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2025 – TUS Nova Gorica 2020+

Sklep o sprejemu Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020 za upravičeno območje Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2025 – TUS Nova Gorica 2020+

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupu nepremičnine parc. št. 380/10 k.o. Trnovo

Sklep o podaji soglasja k zakupu nepremičnine parc. št. 380/10 k.o. Trnovo

14.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7663/5 k.o. Dornberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 7663/5 k.o. Dornberk

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 5217/9 k.o. Šmihel

Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 5217/9 k.o. Šmihel


 


< Nazaj na seznam