Sprejeti akti 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 19. novembra 2015

Datum: 19.11.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 3. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 19. NOVEMBRA 2015 OB 15. URI

 

Dnevni red:

1. Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2016 (prva obravnava)

Sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 opravi druga obravnava

2. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica


< Nazaj na seznam