13. seja Odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v sredo, 11. marca 2020 ob 16.30 uri

Datum: 09.03.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-35
Nova Gorica, 6. marca 2020

V A B I L O


Sklicujem 13. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


SREDO, 11. marca 2020 ob 16.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 12. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 5. 2. 2020
2.    Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova Gorica
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

dr. Zoran Božič
PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam