3. seja komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki bo v četrtek, 6. junija 2019 ob 17. uri

Datum: 31.05.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za nagrade, priznanja
in odlikovanja

 

Številka: 900-10/2019-4
Nova Gorica, 31. maja 2019

 

V A B I L O


Sklicujem 3. sejo komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki bo v


ČETRTEK, 6. junija 2019, ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 2. seje komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki je bila 10. 5. 2019
2.    Odločanje o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
3.    Nabor avtorjev likovnih del za občinska priznanja Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
4.    Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 


                                      Andrejka Markočič Šušmelj
                                               PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije

 


< Nazaj na seznam