4. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 20. maja 2019 ob 16. uri

Datum: 16.05.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo

 

Številka: 900-18/2019-6
Nova Gorica, 16. maja 2019


V A B I L O


Sklicujem 4. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 20. maja 2019 ob 16.00 uri
v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 3. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 15. 4. 2019
2.    Predlog Sklepa o odobritvi sredstev za promocijo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Vida Škrlj
PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam