1. seja odbora za krajevne skupnosti, ki bo v torek, 16. aprila 2019 ob 19. uri

Datum: 12.04.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za krajevne skupnosti

 

Številka: 900-14/2019-2
Nova Gorica, 12. aprila 2019

 

V A B I L O


Sklicujem 1. sejo odbora za krajevne skupnosti, ki bo v


TOREK, 16. aprila 2019 ob 19.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 1. seje odbora za krajevne skupnosti, ki je bila 19. 2. 2019
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
3.    Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 


Anton Harej
PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam