1. seja odbora za krajevne skupnosti, ki bo v torek, 19. februarja 2019 ob 16. uri

Datum: 14.02.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij


MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za krajevne skupnosti

 

Številka: 900-14/2019-1
Nova Gorica, 14. februarja 2019

 

V A B I L O


Sklicujem 1. sejo odbora za krajevne skupnosti, ki bo v


TOREK, 19. februarja 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (prva obravnava)
2.    Predlog Sklepa o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana
3.    Predlog Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)
4.    Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Anton Harej
PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam