1. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2019 ob 18. uri

Datum: 14.02.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-16/2019-1
Nova Gorica, 14. februarja 2019


V A B I L O


Sklicujem 1. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 18. februarja 2019 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica
.


Predlagan dnevni red:

1.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (prva obravnava)
2.    Predlog Sklepa o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana
3.    Predlog Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)
4.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Damjana Pavlica
PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam