1. seja statutarno-pravne komisije, ki bo v ponedeljek, 11. februarja 2019 ob 15.30 uri

Datum: 07.02.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Statutarno-pravna komisija

 

Številka: 900-9/2019-1
Nova Gorica, 6. februarja 2019

 

V A B I L O

 

Sklicujem 1. sejo statutarno-pravne komisije, ki bo v

 

PONEDELJEK, 11. februarja 2019 ob 15.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlagan dnevni red:

1.    Obravnava pobude župana za spremembo Statuta Mestne občine Nova Gorica
2.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 


Valter Vodopivec
PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije

 


< Nazaj na seznam