1. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v četrtek, 3. januarja 2019 ob 15. uri

Datum: 27.12.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

 

Številka: 900-23/2018-3
Nova Gorica, 27. decembra 2018

 


V A B I L O

Sklicujem 1. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


ČETRTEK, 3. januarja 2019 ob 15.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Sklep o določitvi plače županu Mestne občine Nova Gorica
2.    Določitev pravice do prejemanja nadomestila plače Mateju Arčonu
3.    Določitev pravice do prejemanja nadomestila plače Ani Zavrtanik Ugrin
4.    Konstituiranje delovnih teles mestnega sveta – poziv svetniškim skupinam
5.    Podaja mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja Višje strokovne šole
6.    Razno.

 

 Maja Erjavec                                                           
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam